OUR PARTNERS

Search

Around me

Locate me

Our Distributors

Albania

Abiesse

Addresa: Rr. 28 Nentori Nr. 73, 1051 Kashar,
Tirana – Albania, P.O Box 8307
Phone: +355 42 407 290 / +355 42 407 291
Mobile: +355 69 40 65 800 Fax: +355 42 407 292
Email: info@abiesse.al Web: www.abiesse.al
Google map

Kosovo

Aurora

Magjistralia Prishtinë Shkup kilometri 4
Tel : +381 (0) 38 606 123
E-maili : info@aurora-kos.com
Google map

Sali Elektrik

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7
Email: info@salielektrik.al
Tel: +355 42 406 640
Mob: +355 67 20 86 403
Google map

Rroni

Nartel Center
Rr Musa Tolaj P.N.
Prishtine Kosove
Google map

 

Panel builders

Albania

Abiesse

Addresa: Rr. 28 Nentori Nr. 73, 1051 Kashar,
Tirana – Albania, P.O Box 8307
Phone: +355 42 407 290 / +355 42 407 291
Mobile: +355 69 40 65 800 Fax: +355 42 407 292
Email: info@abiesse.al Web: www.abiesse.al
Google map

Kosovo

Aurora

Magjistralia Prishtinë Shkup kilometri 4
Tel : +381 (0) 38 606 123
E-maili : info@aurora-kos.com
Google map

Sali Elektrik

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7
Email: info@salielektrik.al
Tel: +355 42 406 640
Mob: +355 67 20 86 403
Google map

Electra

Magjistralja Prishtinë - Lipjan
Suhodoll - 10500 Gracanicë, Kosovë
Phone: +383 38 605 111
Mobile: +383 49 301 050
Mobile: +383 49 306 200 - Njesia 1
Email: info@electra-ks.com;
Web: www.electra-ks.com
Google map

 

System integrators

Albania

Abiesse

Addresa: Rr. 28 Nentori Nr. 73, 1051 Kashar,
Tirana – Albania, P.O Box 8307
Phone: +355 42 407 290 / +355 42 407 291
Mobile: +355 69 40 65 800 Fax: +355 42 407 292
Email: info@abiesse.al Web: www.abiesse.al
Google map

Sound&Vision

Rruga Dervish Hima Pallati Ambasador 3, kati 0
email: info@soundandvision.al
Google map

Kosovo

Aurora

Magjistralia Prishtinë Shkup kilometri 4
Tel : +381 (0) 38 606 123
E-maili : info@aurora-kos.com
Google map

Sali Elektrik

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7
Email: info@salielektrik.al
Tel: +355 42 406 640
Mob: +355 67 20 86 403
Google map