Me këtë paketë thelbësore të programeve dhe aplikacioneve, ju do të jeni në gjendje të dizajnoni dhe llogarisni në mënyrë profesionale panelet tuaja dhe instalimet e tensionit të ulët. Këto mjete janë të përshtatshme në mënyrë të përkryer për përdorimin e instaluesve, ndërtuesve të paneleve dhe zyrave të projektimit që hartojnë aplikime për sektorët e brendshëm, terciar ose industrial.

Xl pro³

Lejon zgjedhjen e produkteve të mbrojtjes dhe produkteve plotësuese që përbëjnë një kabinet shpërndarës, automatikisht propozon formatimin e kabinetit, kryen kriptimin me tela të montimit të asemblimit

Xl pro³ calculation

Lejon realizimin e shënimeve llogaritëse nga të dhënat e instalimit (të transformatorit, llojeve dhe pjesëve të kabllove, llojet e mbrojtjes, mënyrat e vendosjes, ...) për instalim të tensionit të ulët.

Xl pro³ sf tool (selektiviteti / origjinë)

I aksesueshëm drejtpërdrejt nga PC juaj, XL Pro³ SF Tool është një mjet i krijuar për ndërtuesit e panelit dhe zyrat e projektimit për të përcaktuar selektivitetin dhe origjinën e një kombinimi të pajisjeve elektrike.

Vizatimet 2D / 3D

Vizatimet 2D dhe 3D për të gjitha softet CAD / CAD
* Baza e të dhënave përmban vetëm produkte që tregtohen në tregun lokal